OpenSuse vs Ubuntu

Među svim Linux distribucijama vani, openSUSE i Ubuntu dva su najbolja. Oboje su besplatni i otvorenog koda, iskorištavajući najbolje mogućnosti koje Linux nudi. Međutim, svaki ima svoj začin. U ovom ćemo članku pogledati detaljnu usporedbu openSUSE -a i Ubuntu -a