Pdf

Kako mogu pretvoriti .tex Latex datoteku u PDF u Linuxu?

LaTex je jedan od visokokvalitetnih jezika za označavanje i shema pripreme dokumentacije. U nekoliko područja, uključujući računalstvo, matematiku, fiziku, to je 'de facto' standard za objavljivanje i komunikaciju znanstveno -istraživačkih radova. Svi ga koristimo za izradu školskih projekata, istraživačkih zadataka i važnih članaka. U ovom članku objašnjeno je kako pretvoriti .tex lateks datoteku u PDF u Linuxu.

Kako pretvoriti PDF u skup slika

Metode pretvorbe PDF u slikovnu datoteku često se koriste za pretvaranje cijelog PDF -a ili za izdvajanje slika iz PDF datoteke. Ove se izdvojene slike uglavnom koriste u aplikacijama za prezentaciju, softveru za prezentacije ili na webu. U ovom će članku biti navedeni različiti načini pretvaranja PDF datoteke s više stranica u skupinu slika.