Netstat - alat naredbenog retka za praćenje mrežnih veza