Swift rječnik

Swift RjecnikSwift rječnik je zbirka koja pohranjuje elemente u obliku parova ključ-vrijednost.

U Swiftu moramo navesti vrstu podataka para ključ i vrijednost dok stvaramo rječnik.

Obje vrste podataka parova ključ-vrijednost mogu biti iste ili različite.Stvaranje praznog rječnika

Postoje dva načina za izradu rječnika. Pogledajmo ih jednog po jednog.Prvi način je navesti ključ/vrijednost unutar uglate zagrade: [] .Sintaksa:

swift_rječnik : [ tip_podataka ključa : vrijednost_vrsta podataka ] = [ : ]

Drugi način je stvaranje rječnika pomoću Rječnik<> određivanjem tipova podataka unutar njega.

Sintaksa:swift_rječnik : Rječnik < tip_podataka ključa , vrijednost_vrsta podataka >= [ : ]

Ovdje je swift_dictionary naziv rječnika, a key_datatype predstavlja ključnu vrstu podataka, a value_datatype predstavlja vrijednosnu vrstu podataka.

Primjer

Ovdje ćemo stvoriti prazan rječnik s različitim tipovima podataka i prikazati ih na dva načina.

//deklarirajte prazan rječnik s tipovima Integer

neka swift_dictionary1 : [ Int : Int ] = [ : ]

ispisati ( 'Prazan rječnik s ključem i vrijednošću kao cjelobrojnim vrstama - \(swift_dictionary1)' )

//deklarirajte prazan rječnik s tipovima Integer

neka swift_dictionary2 : Rječnik < Int , Int > = [ : ]

ispisati ( 'Prazan rječnik s ključem i vrijednošću kao cjelobrojnim vrstama - \(swift_dictionary2)' )

//deklarirajte prazan rječnik s ključem kao cijelim brojem i vrijednošću kao nizom

neka swift_dictionary3 : Rječnik < Int , Niz > = [ : ]

ispisati ( 'Prazan rječnik s ključem kao vrstom cijelog broja i vrijednošću kao vrstom niza - \(swift_dictionary3)' )

//deklarirajte prazan rječnik s ključem kao cijelim brojem i vrijednošću kao nizom

neka swift_dictionary4 : [ Int : Niz ] = [ : ]

ispisati ( 'Prazan rječnik s ključem kao vrstom cijelog broja i vrijednošću kao vrstom niza - \(swift_dictionary4)' )

Izlaz:

Redovi 2-9:

Deklarirali smo prazan rječnik na dva načina tako da su i tip ključa i vrijednosti cijeli broj i prikazali smo ih.

Redovi 12-19:

Deklarirali smo prazan rječnik na dva načina: ključ je cijeli broj, a vrijednost je niz. Na kraju smo ih prikazali.

Stvaranje rječnika

Do sada smo raspravljali o tome kako stvoriti prazan rječnik. Pogledajmo kako stvoriti rječnik s vrijednostima.

Rječnik možemo deklarirati i bez navođenja tipova podataka Key-Value. Pogledajmo nekoliko primjera da bismo to bolje razumjeli.

Primjer 1

Stvorit ćemo rječnik s ključem i vrijednostima kao cjelobrojnim tipovima i dodati mu pet vrijednosti.

//stvori brzi rječnik s nekim vrijednostima

neka swift_dictionary1 : [ Int : Int ] = [ 1 : 100 , dva : 400 , 3 : 600 , 4 : 800 , 5 : 1000 ]

ispisati ( 'Swift rječnik - \(swift_dictionary1)' )

Izlaz:

Swift rječnik je nesređena zbirka. Dakle, vrijednosti mogu ali ne moraju biti poredane.

Primjer 2

Napravit ćemo rječnik s ključem kao cijelim brojem i vrijednostima kao nizom.

//stvori brzi rječnik s nekim vrijednostima navodeći vrstu podataka

neka swift_dictionary1 : [ Int : Niz ] = [ 1 : 'brzi1' , dva : 'brzi2' , 3 : 'swift3' , 4 : 'swift4' , 5 : 'swift5' ]

ispisati ( 'Swift rječnik - \(swift_dictionary1)' )

//stvori brzi rječnik s nekim vrijednostima bez navođenja vrste podataka.

neka swift_dictionary2 = [ 1 : 'brzi1' , dva : 'brzi2' , 3 : 'swift3' , 4 : 'swift4' , 5 : 'swift5' ]

ispisati ( 'Swift rječnik- \(swift_dictionary2)' )

Izlaz:

Swift rječnik je nesređena zbirka. Dakle, vrijednosti mogu ali ne moraju biti poredane.

Ovdje nismo naveli tipove ključ-vrijednost u drugom rječniku.

Moguće je stvoriti rječnik iz dva Swift polja.

Sintaksa:

Rječnik(uniqueKeysWithValues:zip(swift_array1,swift_array2))

Gdje,

  1. swift_array1 je prvi niz s ključevima
  2. swift_array2 je drugi niz s vrijednostima

Primjer 3

Ovdje ćemo stvoriti dva Swift niza s pet vrijednosti i Swift rječnik od njih.

//stvori swift niz s nekim ključevima

neka swift_array1 = [ 1 , dva , 3 , 4 , 5 ]

//stvori swift niz s nekim vrijednostima

neka swift_array2 = [ 'brzi1' , 'brzi2' , 'swift3' , 'swift4' , 'swift5' ]

//stvori swift_dictionary iz iznad dva swift niza

neka swift_dictionary = Rječnik ( uniqueKeysWithValues : zip ( brzi_niz1 , brzi_niz2 ) )

ispisati ( swift_rječnik )

Izlaz:

Obrazloženje

Napravili smo dva Swift polja tako da prvo polje sadrži tip Integer, a drugo polje sadrži tip String.

Nakon toga, stvorili smo rječnik iz dva niza.

Zaključak

U ovom vodiču za Swift raspravljali smo o Swift rječniku, a moguće je stvoriti rječnik na tri načina. Prvi način je određivanje tipova ključ-vrijednost unutra [] , drugi način je korištenje Rječnik<>, a treći način je korištenje dva Swift polja. Obje vrste podataka parova ključ-vrijednost mogu biti iste ili različite. Vidjeli smo kako napraviti prazan rječnik. Ovaj vodič će vas naučiti kako izraditi rječnik na nekoliko načina implementacijom prethodnih primjera u vašem stroju.