Kako koristiti kongruentni simbol LaTeX

Kako Koristiti Kongruentni Simbol LatexKongruentni simbol u matematici se koristi za prikazivanje sličnosti između trokuta. Simbol (≅) je kombinacija simbola jednakosti (=) i tilde (~). Kongruentni simbol je jedan od najčešće korištenih simbola u geometriji, koji predstavlja odnos između trokuta.

Ovaj simbol može izgledati jednostavno, ali mnogi se korisnici povremeno zbune dok ga upisuju u procesor dokumenata. Možda već znate da LaTeX (procesor dokumenata) zahtijeva izvorni kod za stvaranje kongruentnog simbola. Stoga ćemo u ovom vodiču objasniti jednostavan način pisanja i korištenja kongruentnog simbola u LaTeX-u.

Kako koristiti kongruentni simbol LaTeX

Počnimo s primjerom da dokažemo podudarnost između △ABC i △PQR trokuta kroz SSS podudarnost na sljedeći način:

\documentclass { članak }
\usepackage [ utf8 ] { inputenc }
\usepackage { graphicx }
\usepackage { amssymb }
\početi { dokument }
\includegraphics { Slike / slika.jpg }

ABC i PQR su dva trokuta. Dakle, dokažite da su oba trokuta sukladna ili ne:

$$ \nadcrtati { AB } \cong \overline { PQ } $$
$$ \nadcrtati { PRIJE KRISTA } \cong \overline { QR } $$
$$ \nadcrtati { AC } \cong \overline { PR } $$

Prema prethodnom opažanju, trokuti PQR i ABC sukladni su kroz SSS (Side – Side – Side) podudarnost.

\kraj { dokument }

Izlaz:

Slično, također možete koristiti nekongruentni simbol da predstavite da dva trokuta nisu sukladna. Na primjer, dokažimo podudarnost između △DEF i △XYZ na sljedeći način:

\documentclass { članak }
\usepackage [ utf8 ] { inputenc }
\usepackage { amssymb }
\usepackage { graphicx }
\početi { dokument }
\includegraphics { Slike / slika.jpg }

$$ \nadcrtati { OD } \ncong \overline { XY } $$
$$ \nadcrtati { AKO } \ncong \overline { YZ } $$
$$ \nadcrtati { DF } \ncong \overline { XZ } $$

Prema prethodnom opažanju, trokuti DEF i XYZ nisu sukladni.

\kraj { dokument }

Izlaz:

Zaključak

LaTeX je fantastičan procesor dokumenata koji korisnicima omogućuje izradu istraživačkih radova, članaka i tehničkih dokumenata. Za pisanje posebnih znakova, tehničkih simbola itd. potrebne su točne informacije o izvornim kodovima. Kongruentni simbol je geometrijski simbol koji možete koristiti za predstavljanje sličnosti između dvaju trokuta. Objasnili smo kako napisati i koristiti kongruentni simbol u LaTeX-u. Štoviše, uključili smo metodu za jednostavno stvaranje nekongruentnih simbola.