Kako premjestiti datoteku u drugi direktorij u Pythonu

How Move File Into Another Directory PythonDatoteka se koristi za trajno spremanje podataka. Ponekad za potrebe programiranja zahtijevamo premještanje lokacije datoteke s jedne na drugu stazu. Ovaj se zadatak može obaviti pomoću Python skripte na više načina. Premjesti () je najčešće korištena metoda Pythona za premještanje datoteke iz jednog direktorija u drugi direktorij definiran u šutil modul. Drugi način premještanja lokacije datoteke pomoću preimenovati() metoda koja je definirana u vas modul. Ove dvije metode mogu se koristiti za premještanje datoteke iz jednog u drugi direktorij, kako je objašnjeno u ovom vodiču.

Primjer-1: Premjestite datoteku s izvornim imenom

Način premještanja datoteke s jednog mjesta na drugo s izvornim imenom prikazan je u sljedećoj skripti. The šutil modul je uvezen u skriptu za korištenje potez() funkciju za premještanje datoteke. Staza modul je uvezen radi korištenja postoji () funkcija za provjeru danog naziva datoteke postoji ili ne. Ako datoteka postoji, odredišna putanja datoteke bit će definirana kamo će se datoteka premjestiti. Odredište će se ispisati nakon premještanja datoteke. Ako datoteka ne postoji, tada će se ispisati poruka o pogrešci.# Uvezi modul shutil

uvoz šutil

# Uvezi modul putanje iz os

iz vas uvozstaza


# Postavite naziv datoteke s putanjom

izvor_putanja= 'fruit.txt'


# Provjerite postoji li datoteka ili ne

akostaza.postoji(izvor_putanja):

# Postavite putanju direktorija u koju će se datoteka premjestiti

odredišna_putanja= 'Datoteke'

# Premjestite datoteku na novo mjesto

nova_lokacija= šutil.potez(izvor_putanja,odredišna_putanja)

# Ispišite novo mjesto datoteke

ispisati(' %S je premješten na lokaciju, %s'%(izvor_putanja,nova_lokacija))

drugo:

# Ispišite poruku ako datoteka ne postoji

ispisati('Mapa ne postoji.')

Izlaz

Sljedeći izlaz će se pojaviti nakon pokretanja gornje skripte. Evo, datoteka, plodovi.txt , postoji i premješten je u mapu Datoteke .

Primjer-2: Premjestite datoteku s novim imenom

Način premještanja datoteke s jednog mjesta na drugo mjesto preimenovanjem datoteke prikazan je u sljedećoj skripti. šutil i staza moduli su uvezeni za premještanje datoteke i provjeru postojanja datoteke. Novi naziv datoteke definiran je na odredišnoj putanji datoteke. Ako se datoteka uspješno premjesti, tada će se ispisati putanja datoteke s novim imenom, a druga poruka o pogrešci.

# Uvezi modul shutil

uvoz šutil

# Uvezi modul putanje iz os

iz vas uvozstaza


# Postavite naziv datoteke s putanjom

izvor_putanja= 'dept.txt'


# Provjerite postoji li datoteka ili ne

akostaza.postoji(izvor_putanja):

# Postavite putanju odredišnog direktorija s novim imenom

odredišna_putanja= 'Datoteke/department.txt'

# Premjestite datoteku na novo mjesto

nova_lokacija= šutil.potez(izvor_putanja,odredišna_putanja)

# Ispišite novo mjesto datoteke

ispisati('{0} je premješten na lokaciju, {1}'.format(izvor_putanja,nova_lokacija))

drugo:

# Ispišite poruku ako datoteka ne postoji

ispisati('Neispravan put do datoteke.')

Izlaz

Sljedeći izlaz će se pojaviti nakon pokretanja gornje skripte. Evo, datoteka, dept.txt , postoji i preimenovan je u naziv odjel.txt i preselio u mapu Datoteke .Primjer-3: Premjestite mapu s više datoteka

Način premještanja mape s više datoteka prikazan je u sljedećoj skripti. Ovdje varijabla source_path sadrži izvornu putanju mape, a varijabla destination_path sadrži putanju odredišne ​​mape. Drugi sadržaj scenarija isti je kao u prethodna dva primjera.

# Uvezi modul shutil

uvoz šutil

# Uvezi modul putanje iz os

iz vas uvozstaza


# Postavite putanju direktorija datoteka za premještanje

izvor_putanja= 'Slike/kockice'


# Provjerite postoji li put imenika ili ne

akostaza.postoji(izvor_putanja):

# Postavite putanju odredišnog direktorija

odredišna_putanja= 'Datoteke / kockice'

# Premjestite imenik s datotekama na novo mjesto

nova_lokacija= šutil.potez(izvor_putanja,odredišna_putanja)

# Ispišite novo mjesto

ispisati('{0} je premješten na lokaciju, {1}'.format(izvor_putanja,nova_lokacija))

drugo:

# Ispišite poruku ako putanja direktorija ne postoji

ispisati('Nevažeća lokacija direktorija.')

Izlaz

Sljedeći izlaz će se pojaviti nakon pokretanja gornje skripte. Prema skripti, mapa kocke premještena je na mjesto, Datoteke/kockice.

Primjer-4: Premjestite sve datoteke i mape određenog direktorija

Način premještanja jedne mape s više datoteka prikazan je u prethodnom primjeru. No mapa ili direktorij mogu sadržavati i više mapa s više datoteka. Ovaj primjer prikazuje način premještanja ove vrste mape na drugo mjesto. Os modul je uvezen u ovu skriptu za upotrebu funkcije rename () koja će premjestiti sadržaj mape s ugniježđenim mapama i više datoteka. funkcija listdir () koristi se za stvaranje popisa s datotekama i mapama izvorne mape. Zatim je for petlja koristila za ponavljanje popisa i premještanje sadržaja izvorne mape u odredišnu mapu pomoću funkcije rename ().

# Uvezi OS modul

uvoz vas


# Postavite putanju direktorija datoteka za premještanje

izvor_putanja= 'dokumenti/'


# Provjerite postoji li put imenika ili ne

ako vas.staza.postoji(izvor_putanja):

# Postavite putanju odredišnog direktorija

odredišna_putanja= 'Datoteke/'

# Napravite popis datoteka i mapa izvorne staze

popis datoteka= vas.listdir(izvor_putanja)# Ponovite popis datoteka i mapa

za datoteka upopis datoteka:

vas.preimenovati(izvor_puta +datoteka,odredišni_put +datoteka)

# Ispišite novo mjesto

ispisati('Sve datoteke i mape datoteke {0} premještene su na lokaciju, {1}'.format(izvor_putanja,odredišna_putanja))

drugo:

# Ispišite poruku ako putanja direktorija ne postoji

ispisati('Neispravan put do imenika.')

Izlaz

Sljedeći izlaz će se pojaviti nakon pokretanja gornje skripte. Prema skripti, sve datoteke i mape mape dokumenti premještene su u mapu Datoteke.

Zaključak

U ovom vodiču prikazani su različiti načini premještanja lokacije jedne ili više datoteka. Upotreba shutil i os modula za premještanje lokacija datoteka i mapa objašnjena je u ovom vodiču na jednostavnom primjeru kako bi se korisnicima Pythona lako pomoglo u obavljanju ove vrste zadataka.